İstanbul Üniversitesi
http://bologna.istanbul.edu.tr/?p=6386
Export date: Sat Jul 21 17:38:14 2018 / +0000 GMT

Bologna Sürecinin Kazandırdıkları • Üniversitelere Kazandırdıkları

  • Ülke dışında yükseköğretim sistemimizin daha iyi tanınmasını sağlar ve yükseköğretim kurumlarına ilgiyi artırır.

  • Öğrenci ve diğer paydaşlara karsı sorumluluklarını yerine getiren (özerk) yükseköğretim kurumlarını destekler.

  • Ulusal yeterlilikler çerçevesinin oluşturulmasını yeterliliklerin bir bütün olarak sistem içerisinde birbirleri ile ilişkilendirilebilmelerini ve bu sayede eğitimin farklı düzeyleri arasında ilerleme ve geçişi kolaylaştırır.

  • Değişen toplumsal ihtiyaçlara uygun olan yeni yeterliliklerin geliştirilmesine yardımcı olur.

  • Yeterlilikler ile tanınma ve hareketlilik arasındaki iliksiyi açıklayarak ulusal ve uluslararası düzeyde vatandaşların ve işverenlerin bilincini yükseltir.

  • Kalite güvence sistemlerinin geliştirilmesine ve dünya ile rekabet edebilir bir yükseköğretim sisteminin oluşturulmasına katkı sağlar.

  Öğretim Elemanlarına Kazandırdıkları

  • Ders programı oluşturma ve güncellemeyi kolaylaştırır.

  • Ölçme ve değerlendirme süreçlerinin öğrenme çıktılarıyla ilişkilendirilmesi sonucunda derslerin basarı ve etkinliğini geliştirmelerine yardımcı olur.

  • Derslerin içeriğinin ulusal ve uluslararası düzeyde daha kolay anlaşılmasını ve tanınmasını sağlar.

  • Öğrenci merkezli öğretim sisteminin bir sonucu olarak örgenciler sürece daha aktif katılmış olacaklarından öğretim elemanlarının karşılarında daha bilinçli ve aktif Öğrenci bulmalarını sağlar.

  • Öğrencilerin öğrenim gördükleri programın, program içerisindeki derslerin amaçlarını ve bunları basarıyla tamamladıklarında kazanacakları yeterlilikleri bilmelerine yardımcı olur.

  • Bologna Süreci'nin temel ayağı olan hareketlilik kapsamında örgenci ve öğretim elemanı değişimi yükseköğretimin öğretim sürecine önemli zenginlikler katar.

  • Öğretim elemanlarına farklı ülke ve üniversitelerde kısa süreli çalışma fırsatı sunarak diğer ülkelerde ortak projeler ve bilimsel çalışmalar yapmalarını kolaylaştırır.

  Öğrencilere Kazandırdıkları

  • Bologna Süreci Öğrenci merkezli bir yaklaşımı öngördüğünden öğrencilerin eğitim hayatlarına aktif katılımlarını sağlar.

  • Öğrencilerin eğitim programlarını ve derslerini daha bilinçli seçmelerine yardımcı olur.

  • Seçtikleri dersleri ve programları tamamladıklarında hangi yeterliliklere sahip olacaklarını; yani neleri bileceklerini, neleri uygulayabileceklerini ve hangi sosyal, mesleki ve iletişim yetkinliklerine sahip olabileceklerini önceden bilmelerine yardımcı olur.

  • Ders kredileri Öğrenci iş yükü temel alınarak oluşturulacağı için Öğrencilerin ders dışındaki faaliyetlerini teşvik eder ve bu faaliyetlerin aldıkları dereceye aktarılmasını sağlar.

  • Eğitim-öğretim düzeyleri arasındaki yatay ve dikey geçişleri anlaşılabilir hale getirir ve kolaylaştırır.

  • Tüm yükseköğretim kurumlarında uygulanan kalite güvencesi sayesinde kurumlar arasındaki kalite farkı azalacağından tüm Öğrencilerin kaliteli eğitim almalarını sağlayarak öğrenciler arasında fırsat eşitliğini geliştirir.

  • Yeterlilikler ve kalite güvencesiyle oluşturulan programlardan mezun olan öğrencilerin istihdam edilebilme oranları artar.

  • Diploma Eki ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi gibi tanınma araçları sayesinde öğrencilerin almış oldukları eğitimin yurt dışında tanınmasına imkân sağlayarak mesleki ve akademik hareketliliğini arttırır.

  • Öğrenci hareketliliğini özendirir ve hareketliliğin önündeki engelleri azaltır.

  • Sadece formal öğrenme için değil, tüm öğrenme için hayat boyu öğrenmeyi teşvik eder.

  Sektöre Kazandırdıkları

  • İstihdam edecekleri kişilerin mezun olduklarında neleri bileceklerini, bunları hangi ölçüde uygulamaya aktarabileceklerini, bilgi ve becerilerinden ne bekleyeceklerini daha kolay anlamalarını sağlar.

  • Eğitim kademeleri arasındaki yeterliliklere dayalı farkı görmelerine, istihdam edecekleri kişilerin yeterliliklerine yönelik daha bilinçli tercih yapmalarına yardımcı olur.

  • İlgili oldukları alanlarda eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesi paydaş olarak katılmalarına ve is dünyasının beklentilerini aktarmalarına fırsat verir.Post date: 2013-04-24 14:58:54
Post date GMT: 2013-04-24 11:58:54

Post modified date: 2013-04-24 14:58:54
Post modified date GMT: 2013-04-24 11:58:54

Export date: Sat Jul 21 17:38:14 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://bologna.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com