Bologna Sürecinin Kazandırdıkları

 • Üniversitelere Kazandırdıkları
  • Ülke dışında yükseköğretim sistemimizin daha iyi tanınmasını sağlar ve yükseköğretim kurumlarına ilgiyi artırır.
  • Öğrenci ve diğer paydaşlara karsı sorumluluklarını yerine getiren (özerk) yükseköğretim kurumlarını destekler.
  • Ulusal yeterlilikler çerçevesinin oluşturulmasını yeterliliklerin bir bütün olarak sistem içerisinde birbirleri ile ilişkilendirilebilmelerini ve bu sayede eğitimin farklı düzeyleri arasında ilerleme ve geçişi kolaylaştırır.
  • Değişen toplumsal ihtiyaçlara uygun olan yeni yeterliliklerin geliştirilmesine yardımcı olur.
  • Yeterlilikler ile tanınma ve hareketlilik arasındaki iliksiyi açıklayarak ulusal ve uluslararası düzeyde vatandaşların ve işverenlerin bilincini yükseltir.
  • Kalite güvence sistemlerinin geliştirilmesine ve dünya ile rekabet edebilir bir yükseköğretim sisteminin oluşturulmasına katkı sağlar.


  Öğretim Elemanlarına Kazandırdıkları

  • Ders programı oluşturma ve güncellemeyi kolaylaştırır.
  • Ölçme ve değerlendirme süreçlerinin öğrenme çıktılarıyla ilişkilendirilmesi sonucunda derslerin basarı ve etkinliğini geliştirmelerine yardımcı olur.
  • Derslerin içeriğinin ulusal ve uluslararası düzeyde daha kolay anlaşılmasını ve tanınmasını sağlar.
  • Öğrenci merkezli öğretim sisteminin bir sonucu olarak örgenciler sürece daha aktif katılmış olacaklarından öğretim elemanlarının karşılarında daha bilinçli ve aktif Öğrenci bulmalarını sağlar.
  • Öğrencilerin öğrenim gördükleri programın, program içerisindeki derslerin amaçlarını ve bunları basarıyla tamamladıklarında kazanacakları yeterlilikleri bilmelerine yardımcı olur.
  • Bologna Süreci’nin temel ayağı olan hareketlilik kapsamında örgenci ve öğretim elemanı değişimi yükseköğretimin öğretim sürecine önemli zenginlikler katar.
  • Öğretim elemanlarına farklı ülke ve üniversitelerde kısa süreli çalışma fırsatı sunarak diğer ülkelerde ortak projeler ve bilimsel çalışmalar yapmalarını kolaylaştırır.


  Öğrencilere Kazandırdıkları

  • Bologna Süreci Öğrenci merkezli bir yaklaşımı öngördüğünden öğrencilerin eğitim hayatlarına aktif katılımlarını sağlar.
  • Öğrencilerin eğitim programlarını ve derslerini daha bilinçli seçmelerine yardımcı olur.
  • Seçtikleri dersleri ve programları tamamladıklarında hangi yeterliliklere sahip olacaklarını; yani neleri bileceklerini, neleri uygulayabileceklerini ve hangi sosyal, mesleki ve iletişim yetkinliklerine sahip olabileceklerini önceden bilmelerine yardımcı olur.
  • Ders kredileri Öğrenci iş yükü temel alınarak oluşturulacağı için Öğrencilerin ders dışındaki faaliyetlerini teşvik eder ve bu faaliyetlerin aldıkları dereceye aktarılmasını sağlar.
  • Eğitim-öğretim düzeyleri arasındaki yatay ve dikey geçişleri anlaşılabilir hale getirir ve kolaylaştırır.
  • Tüm yükseköğretim kurumlarında uygulanan kalite güvencesi sayesinde kurumlar arasındaki kalite farkı azalacağından tüm Öğrencilerin kaliteli eğitim almalarını sağlayarak öğrenciler arasında fırsat eşitliğini geliştirir.
  • Yeterlilikler ve kalite güvencesiyle oluşturulan programlardan mezun olan öğrencilerin istihdam edilebilme oranları artar.
  • Diploma Eki ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi gibi tanınma araçları sayesinde öğrencilerin almış oldukları eğitimin yurt dışında tanınmasına imkân sağlayarak mesleki ve akademik hareketliliğini arttırır.
  • Öğrenci hareketliliğini özendirir ve hareketliliğin önündeki engelleri azaltır.
  • Sadece formal öğrenme için değil, tüm öğrenme için hayat boyu öğrenmeyi teşvik eder.


  Sektöre Kazandırdıkları

  • İstihdam edecekleri kişilerin mezun olduklarında neleri bileceklerini, bunları hangi ölçüde uygulamaya aktarabileceklerini, bilgi ve becerilerinden ne bekleyeceklerini daha kolay anlamalarını sağlar.
  • Eğitim kademeleri arasındaki yeterliliklere dayalı farkı görmelerine, istihdam edecekleri kişilerin yeterliliklerine yönelik daha bilinçli tercih yapmalarına yardımcı olur.
  • İlgili oldukları alanlarda eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesi paydaş olarak katılmalarına ve is dünyasının beklentilerini aktarmalarına fırsat verir.
24/04/2013
1102 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

E-Posta: bologna@istanbul.edu.tr

Tel: 0 (212) 440 00 00