İstanbul Üniversitesi
http://bologna.istanbul.edu.tr/?p=6380
Export date: Sat Jul 21 17:37:25 2018 / +0000 GMT

Eylem Başlıkları


Bologna Süreci’nin 10 Eylem Başlığı:1. Kolay anlaşılır ve birbirleriyle karşılaştırılabilir yükseköğretim diploma ve/veya dereceleri oluşturmak (bu amaç doğrultusunda Diploma Eki uygulamasının geliştirilmesi),2. Yükseköğretimde Lisans ve Yüksek Lisans olmak üzere iki aşamalı derece sistemine geçmek,3. Avrupa Kredi Transfer Sistemini (European Credit Transfer System, ECTS) uygulamak,4. Öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin hareketliliğini sağlamak ve yaygınlaştırmak,5. Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemleri ağını oluşturmak ve yaygınlaştırmak,6. Yükseköğretimde Avrupa boyutunu geliştirmek,7. Yaşam boyu öğrenimi teşvik etmek,8. Öğrencilerin ve yükseköğretim kurumlarının sürece aktif katılımını sağlamak,9. Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın cazip hale getirmek,10. “Avrupa Araştırma Alanı (European Research Area, ERA) ile Avrupa Yükseköğretim Alanı (European Higher Education Area, EHEA) arasında bir sinerji kurmak ve Doktora çalışmaları.
 
   
   
   
   
   
   
   


Post date: 2013-04-24 14:54:39
Post date GMT: 2013-04-24 11:54:39

Post modified date: 2013-04-24 14:54:39
Post modified date GMT: 2013-04-24 11:54:39

Export date: Sat Jul 21 17:37:25 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://bologna.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com