Dökümanlar

 

İstanbul Üniversitesi Öz Değerlendirme Raporu (EUA Raporu)
EUA Kurumsal Değerlendirme Raporu
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi
Öğrenci Anketleri
Program Çıktıları-Öğrenme Yeterlilikleri İlişkisi
01/12/2012
2444 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

E-Posta: bologna@istanbul.edu.tr

Tel: 0 (212) 440 00 00